Skip Navigation LinksHome |MP3 Songs |Recent Songs
Recently Added Songs

பாடியவர் : சுவாமிநாதன் (பழம் நீ)
Total No of Songs: 8
அம்பிகை அழகு தரிசனம் - திருக்கடவூர்

ஓம் சக்தி

கமுகு பலாவும் வாழையும் நெல்லும் கழனிகளாகும் கடையூரில்
அமிர்தக்டேசர் அருகினில் நின்று அழகு கொளிக்க அருள்மேவும்
உமையவள் தேவி ஒளிவிடும் கண்ணி உதிரநிறத்து மகராணி
இளமையொரு பாதி கருணை வணங்கும் இளகிய சக்தி அபிராமி!

வணிக குலத்துக் கோவலன் வந்து வணங்கி விழுந்ததும் அவன் கோவில்
தணிகை குலத்து மாதவி அண்ணம் கலைகள் பயின்றதும் அவன் கோவில்
தணிகையில் வாழும் குமரனைப் பெற்ற தாயென வந்த மகராணி
அணி அணி யாக அழகு சொலிக்கும் அற்புத சக்தி அபிராமி!

தமிழை எடுத்துக் கவிதை தொடுத்து தலையடி யாகப் பந்தாடி
அமுத மழைத்தேன் பட்டர் கொடுத்தார் அவளது பேரில் அந்தாதி
குமுத முகத்து கோமள வல்லி குறுநகை சிந்தும் மகராணி
மமதை யறுத்து மனிதனைக் காக்கும் மந்திர சக்தி அபிராமி!

காதல் கசிந்து பக்தி மிகுத்துக் காவிரி பாயும் நகரத்தார்
கோதி எடுத்து கோவில் படைத்து கோடி நலத்தை அதில்வைத்தார்
நாத மொழித்தேன் நாயகியாக ஞாயிறு பழிக்கும் மகராணி
வேத முரைக்கும் சக்தி யெல்லாம் மிக்கவள் சக்தி அபிராமி!

குங்கும நதியில் மூழ்கி எழுந்த கோவை நிறத்து பொன்மேனி
சங்கமமாகும் மங்கையர்க் கெல்லாம் ததுவம் சொல்லும் விஞ்ஞானி
கொங்கை முகத்தில் அமிர்த கடேசன் கொஞ்சிடும் காதல் மகரானி
செங்கதிர் காட்டும் வண்ணமுகத்துச் சித்திர சக்தி அபிராமி!

பொன்னி வறண்டு போயினும் கூடப் பூமியின் கீழே நீரோடும்
மன்னிய சோழ மண்டலமெங்கும் மங்கையின் கருனை வேரோடும்
பொன்னிற மார்பும் பூவென முகமும் பூத்தவள் கடையூர் மகராணி
கன்னியின் அழகு மறையா திருக்கும் கண்கவர் சக்தி அபிராமி!

ஆத்தாள் என்னும் செட்டிகள் சொல்லும் அவளை சொல்லும் ஒரு சொல்லே
காத்தாள் இந்த காசினி எல்லாம் காவல் விளைத்து செந்நெல்லே
பூத்தாள் அன்பிற் பொலிந்தாள் இன்பப் போதையில் நிற்கும் மகராணி
பார்தால் போதும் பரவச மாகும் பாரத சக்தி அபிராமி!

எப்படி நோக்கும் நோக்கிலும் அன்னாள் என்றும் இளமை பதினாறு
சொற்படி தானே உலகை இறைவன் சுமந்து நிற்பது வரலாறு
உப்பொடு சர்கரை எது வைத்தாலும் ஒன்றாய் காட்டும் மகராணி
முப்பழமாக மார்புன் முகமும் மூண்டவள் சக்தி அபிராமி!

வல்லிக் கொடியும் வாயிற் கனியும் வண்ணக் கலவை விழியோடும்
கல்லைக் கனியாய் கனியச் செய்யும் காதல் பெருகி நதியோடும்
அல்லித் தண்டு கால்க ளெடுத்து அருள்தர ஓடும் மகராணி
சொல்லி சொல்லித் துதிபார்க் கெல்லாம் சொர்க்கச் சக்தி அபிராமி!

கண்ணகி என்னும் தெய்வம் வந்து காலடி தொட்ட ஒரு தெய்வம்
விண்ணவ ரெல்லாம் தேடி யடைந்து வீடு நிரப்பும் ஓர் செல்வம்
எண்ணி உறங்கிக் காலை விழித்தால் இன்பம் தருவாள் மகராணி
திண்ணம் அவளைக் கண்டால் வெற்றி திடமுள் சக்தி அபிராமி!

கவியரசு கண்ணதாசன்.எண்முதல் வரிபாடியவர்Play
1 MP3/M4804.MP3A093சின்னச் சின்னக் காவடி செந்தில் நாதன் காவடி ….செல்வி பிரியா பழனியப்பன்Select
2 MP3/M4803.MP3A093பழனி என்றசொல் எனக்கு ஜீவமந்திரம்-அதைப் ….செல்வி பிரியா பழனியப்பன்Select
3 MP3/M4608.MP3A090சந்தமிகு செந்தமிழில் மாலை தொடுத்தேன்….சுவாமிநாதன் (பழம் நீ)Select
4 MP3/M4607.MP3A090சாய்தாடு முருகே சாய்ந்தாடுசுவாமிநாதன் (பழம் நீ)Select
5 MP3/M4606.MP3A090முத்து குமரா முத்து குமரா வா வா ..சுவாமிநாதன் (பழம் நீ)Select
6 MP3/M4605.MP3A090மோதகம் நிவேதனம்: முஷிகம் உன் வாகனம்:….சுவாமிநாதன் (பழம் நீ)Select
7 MP3/M4604.MP3A090அரோகரா அரோகரா ஆறுமுக சாமிசுவாமிநாதன் (பழம் நீ)Select
8 MP3/M4603.MP3A090ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே ….சுவாமிநாதன் (பழம் நீ)Select
9 MP3/M4602.MP3A090ஆடிப்பாடி உன்னைத்தானே தேடிவாரோமே ….சுவாமிநாதன் (பழம் நீ)Select
10 MP3/M4601.MP3A090கமுகு பலாவும் வாழையும் நெல்லும் …..சுவாமிநாதன் (பழம் நீ)Select
11 MP3/M4502.MP3A089பழனி மலைக்கு நான் வராமல்கருப்பஞ்செட்டி (பழம் நீ)Select
12 MP3/M4501.MP3A089பழநி ஆண்டவர் பவனி வருகிறார் தங்கத்தேரினிலேகருப்பஞ்செட்டி (பழம் நீ)Select
13 MP3/M4407.MP3A088ஆறுமுக வேலவா அழகுமுகம் காட்டிவா …. லெட்சுமணன் (பழம் நீ)Select
14 MP3/M4406.MP3A088நல்ல தமிழ்ச் சொல் லெடுத்து நாளும் பாடு….லெட்சுமணன் (பழம் நீ)Select
15 MP3/M4405.MP3A088கந்தவேலை வணங்குலெட்சுமணன் (பழம் நீ)Select
16 MP3/M4404.MP3A088எத்தனை அலங்காரம் முத்தமிழ் முருகனுக்கு ….லெட்சுமணன் (பழம் நீ)Select
17 MP3/M4403.MP3A088ஈசனோடு பேசியது போதுமே ….லெட்சுமணன் (பழம் நீ)Select
18 MP3/M4402.MP3A088அழகைப் பாருங்கள் முருகன் அழகைப் பாருங்கள்லெட்சுமணன் (பழம் நீ)Select
19 MP3/M4401.MP3A088ஆறுபடை வீடழகா முருகா ஆனந்தனே மால்முருகா ….லெட்சுமணன் (பழம் நீ)Select
20 MP3/M4306.MP3A087ஆண்டிமேல் ஆசையாய் ஓடையிலே….அழகம்மை ஆச்சிSelect
21 MP3/M4305.MP3A087குன்றக்குடியில் முருகோனேஅழகம்மை ஆச்சிSelect
22 MP3/M4304.MP3A087கருவிலே நான் தூங்கிஅழகம்மை ஆச்சிSelect
23 MP3/M4303.MP3A087சிவசிவாய சிவசிவாய சிவசிவாய மந்திரம்அழகம்மை ஆச்சிSelect
24 MP3/M4302.MP3A087நமச்சிவாயம் நமச்சிவாயம் நல்ல மந்திரம்அழகம்மை ஆச்சிSelect
25 MP3/M4301.MP3A087ஆதரிப்பாய் கணபதியேஅழகம்மை ஆச்சிSelect
26 MP3/M4205.MP3A086கமுகு பலாவும் வாழையும் நெல்லும் …..வள்ளியம்மைSelect
27 MP3/M4206.MP3A086அள்ளிக் கொடுப்பதில் வல்லமை பெற்றவன் …வள்ளியம்மைSelect
28 MP3/M0237.MP3A044நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்கஅருண் வீரப்பாSelect
29 MP3/M0236.MP3A044நாட்டமிகு தேவியாம் நாநிலம் போற்றிடும்அருண் வீரப்பாSelect
30 MP3/M4101.MP3A085எனதென எனதென எத்தனையோலெ. சுப்பிரமணியன்Select
31 MP3/M4008.MP3A084அழகைப் பாருங்கள் முருகன் அழகைப் பாருங்கள்கமலா பழனியப்பன்Select
32 MP3/M4007.MP3A084உள்ளம் உருக விழி செருக..கமலா பழனியப்பன்Select
33 MP3/M4006.MP3A084தங்கரதம் ஒன்று இங்கு அசைந்து வர….கமலா பழனியப்பன்Select
34 MP3/M4005.MP3A084அள்ளிக் கொடுப்பதில் வல்லமை பெற்றவன் …கமலா பழனியப்பன்Select
35 MP3/M4004.MP3A084மஞ்சல் முகத்தழகும் மத்தியில்கமலா பழனியப்பன்Select
36 MP3/M4003.MP3A084எட்டுவகை லெட்சுமியால் ஏராளமான செல்வம்…..கமலா பழனியப்பன்Select
37 MP3/M4002.MP3A084அங்கும் இங்கும் எங்குமாய் …..கமலா பழனியப்பன்Select
38 MP3/M4001.MP3A084மங்களத்து நாயகனே மண்ணாளும்…..கமலா பழனியப்பன்Select
39 MP3/M3901.MP3A083மங்களத்து நாயகனே மண்ணாளும்…..ராம்தேவ்Select
40 MP3/M3807.MP3A082அள்ளி முடிச்ச கொண்டையப்பா ….வள்ளியப்பன். நாSelect
41 MP3/M3806.MP3A082தங்கரதம் ஒன்று இங்கு அசைந்து வர….வள்ளியப்பன். நாSelect
42 MP3/M3805.MP3A082மோதகம் நிவேதனம்: முஷிகம் உன் வாகனம்:….வள்ளியப்பன். நாSelect
43 MP3/M3804.MP3A082தாயரசி பார்வதியாள் தரவில்லையோ பாலென்று ….வள்ளியப்பன். நாSelect
44 MP3/M3803.MP3A082அங்கும் இங்கும் எங்குமாய் …..வள்ளியப்பன். நாSelect
45 MP3/M3802.MP3A082ஆடிப்பாடி உன்னைத்தானே தேடிவாரோமே ….வள்ளியப்பன். நாSelect
46 MP3/M3801.MP3A082ஆதிசேஷா அனந்தசயனா…..வள்ளியப்பன். நாSelect
47 MP3/M3701.MP3A081கொடுமளுர் முருகன் பதிகம்காளையப்பன் VSelect
48 MP3/M3702.MP3A081காருற்ற தென்பரங்குன்றம்காளையப்பன் VSelect
49 MP3/M1914.mp3A061கையகல நெஞ்சுண்டு ஆனால் உள்ளேசுப்பிரமணியன். பழSelect
50 MP3/M1913.mp3A061கற்பூர நாயகியே ! கனகவல்லிசுப்பிரமணியன். பழSelect
51 MP3/M1706.mp3A059எள்ளுப்பூ மூக்கு எழிற்குவளையம் பூக்கண்கள்…..சோமசுந்தரம். பழSelect
52 MP3/M1709.mp3A059சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம்…..சோமசுந்தரம். பழSelect
53 MP3/M1710.mp3A059குங்கும நெற்றி கூறிடும் வெற்றிசோமசுந்தரம். பழSelect
54 MP3/M3333.MP3A077துள்ளி விளையாடும் சின்னப் பிள்ளைமுகம் மறந்து ….சோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
55 MP3/M3332.MP3A077முத்தான முத்துக் குமரா முருகையா வா வாசோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
56 MP3/M3331.MP3A077குன்றுதோர் ஆடிவரும் குமரனுட வேலுயிதுசோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
57 MP3/M3330.MP3A077பாலனைப்போல் தோன்றுகின்றாய் பழநிவேலாசோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
58 MP3/M3329.MP3A077உறவை மறந்தாலும், உணவை மறந்தாலும்சோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
59 MP3/M3328.MP3A077உன்னை சரணடைந்தேன் உன்புகழை பாடிவந்தேன்சோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
60 MP3/M3327.MP3A077உன்னெழில் கோலம், என்னிரு கண்ணில்,சோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
61 MP3/M3326.MP3A077ஸ்ரீசக்ர பீடத்தில் ராஜேஸ்வரி…..சோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
62 MP3/M3325.MP3A077அம்மா மதுரை மீனாக்ஷி…..சோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
63 MP3/M3324.MP3A077ஆலயத்தை சுற்றிவந்தால் அருள்கிடைக்குமடிசோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
64 MP3/M3323.MP3A077ஆதிபராசக்தி அம்மா அருள்வாய் தாயே நீசோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
65 MP3/M3506.MP3A079எட்டடிக் குச்சுக்குள்ளே-முருகா எப்படி….சொர்ணவள்ளி (எ) அகிலாSelect
66 MP3/M3504.MP3A079திருவளரும் பழனி ஆண்டி வந்தானே-அவன் ….சொர்ணவள்ளி (எ) அகிலாSelect
67 MP3/M3620.MP3A080சரவணையி லேபிறந் தாறுமுக வடிவான ….அருளிசைமணி நாகப்பன்.MSelect
68 MP3/M3612.MP3A080அள்ளிக் கொடுப்பதில் வல்லமை பெற்றவன் …அருளிசைமணி நாகப்பன்.MSelect
69 MP3/M3410.mp3A078பழனிமலை படியேறுசோமசுந்தரம் MSelect
70 MP3/M3407.mp3A078நாளை வருவதை யார் அறிவார்சோமசுந்தரம் MSelect
71 MP3/M3312.mp3A077கோலாலம்பூரிலே கோவிலில் குடிசோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
72 MP3/M3306.mp3A077கஜமுகனே கணபதியே கருணை செய்வாயே…சோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
73 MP3/M1909.mp3A061எத்தனை அலங்காரம் முத்தமிழ் முருகனுக்கு ….சுப்பிரமணியன். பழSelect
74 MP3/M3411.mp3A078பொன்னா வரனம் பூவா வரனம்சோமசுந்தரம் MSelect
75 MP3/M3402.mp3A078அப்பன் பழநி அப்பனடா-அவன் ….சோமசுந்தரம் MSelect
76 MP3/M3317.mp3A077பூவாலே மாலையிட்டு பொன்னடியில்…சோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
77 MP3/M3316.mp3A077பழனி மலைக்கு நான் வராமல்சோமசுந்தரம் லெ (பெங்களூர்)Select
78 MP3/M3201.mp3A076ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே ….நாகாச்சிSelect
79 MP3/M3003.mp3A074அருமறையின் பொருளாகி ஆன்ந்த வாழ்வுலெக்ஷ்மணன் (ஆர்காட்)Select
80 MP3/M0233.mp3A044ஓம் ஸ்ரீ சக்தி ஓம் ஸ்ரீ சக்தி …அருண் வீரப்பாSelect
81 MP3/M3106.mp3A075வேலுண்டு வினையில்லை மயிலுண்டுமீனாக்ஷி சுந்தரம்Select
82 MP3/M3105.mp3A075வைகை கரையோரம் வளர் மதுரைமீனாக்ஷி சுந்தரம்Select
83 MP3/M3104.mp3A075செந்தமிழ் பாவை தெய்வானைமீனாக்ஷி சுந்தரம்Select
84 MP3/M3103.mp3A075பழனி மலைக்கு நான் வராமல்மீனாக்ஷி சுந்தரம்Select
85 MP3/M3102.mp3A075மாணிக்கமே மாணிக்கமே கண்ட அருள்மீனாக்ஷி சுந்தரம்Select
86 MP3/M3101.mp3A075மாமலையே மாமலையேமீனாக்ஷி சுந்தரம்Select
87 MP3/M0315.mp3A051வீடு விளங்கிடவே வெற்றிக் கொடிபெறவேசித.சிதம்பரம்Select
88 MP3/M0314.mp3A051வானோங்கு தென்பழனி வளர்ந்தோங்கும் மன்னவனேசித.சிதம்பரம்Select
89 MP3/M0313.mp3A051சிங்கைநகர் மாமணியே முருகய்யாசித.சிதம்பரம்Select
90 MP3/M0312.mp3A051பழனிமலை படியேறுசித.சிதம்பரம்Select
91 MP3/M2905.mp3A073தேனால் அபிஷேகம் நான் செய்ததின் பலனாலோ…ஷண்முகம் SVSelect
92 MP3/M2904.mp3A073ஆண்டிமேல் ஆசையாய் ஓடையிலே….ஷண்முகம் SVSelect
93 MP3/M2903.mp3A073வேலாட மயிலாட வேலாட மயிலாட வினைபோக்கி ….ஷண்முகம் SVSelect
94 MP3/M2902.mp3A073ஸ்ரீசக்ர பீடத்தில் ராஜேஸ்வரி…..ஷண்முகம் SVSelect
95 MP3/M2901.mp3A073சிவனாரை என்றைக்கும் சுமக்கும் நந்தி…..ஷண்முகம் SVSelect
96 MP3/M0308.mp3A051கருவிலே நான் தூங்கி காலங் கழிக்கையில்சித.சிதம்பரம்Select
97 MP3/M0311.mp3A051அங்கயற்கன்னி அம்மா மங்களச் செல்வி…..சித.சிதம்பரம்Select
98 MP3/M0310.mp3A051வருக வருக வருக வருக வடிவுடையம்மாசித.சிதம்பரம்Select
99 MP3/M0309.mp3A051பனி தங்கு நிலவு போல் பால்போல்சித.சிதம்பரம்Select
100 MP3/M2801.mp3A072உள்ளமதில் நலங்கூட ஓங்குபுகழ் வளங்கூடசரவணன்Select
101 MP3/M2701.mp3A071பிள்ளையார் பட்டி வளர் பெருநிதியே கற்பகமேமுத்துக்கருப்பாயி சபாரெத்தினம்Select
102 MP3/M2615.mp3A070தென்பழனி ஆண்டவணை தேடிவந்தோமே ….இளையபெருமாள்Select
103 MP3/M2607.mp3A070கந்தனுக்கு நன்றி மாலை !இளையபெருமாள்Select
104 MP3/M2614.mp3A070நாம்மிது நாம்மிது நம் தலைவன்இளையபெருமாள்Select
105 MP3/M2605.mp3A070ஒருகோடி சந்திரனின் ஒளியானவள்…..இளையபெருமாள்Select
106 MP3/M2604.mp3A070அம்மா மதுரை மீனாக்ஷி…..இளையபெருமாள்Select
107 MP3/M2602.mp3A070ஸ்ரீசக்ர வாசினி சிம்மாசனி…..இளையபெருமாள்Select
108 MP3/M1322.mp3A041தனந்தரும் வயிரவன் தளரடி பணிந்திடின்லெ. சக்திகுமார்Select
109 MP3/M2613.mp3A070சிந்தூரம், குங்குமம், செவ்வானம், அவ்வானம்…..இளையபெருமாள்Select
110 MP3/M2612.mp3A070ஆயெனும் பேர் படைத்துஇளையபெருமாள்Select
111 MP3/M2611.mp3A070அழகான ராங்கியக் கோயிலுள் குடிகொண்டு ….இளையபெருமாள்Select
112 MP3/M2610.mp3A070துள்ளி விளையாடும் சின்னப் பிள்ளைமுகம் மறந்து ….இளையபெருமாள்Select
113 MP3/M2609.mp3A070மாய்யை எனும் வாழ்கையிலேஇளையபெருமாள்Select
114 MP3/M2606.mp3A070மலரில் பிறந்து மலரில் வளர்ந்தவன்இளையபெருமாள்Select
115 MP3/M2616.mp3A070சங்கிலிக் கருப்பனே ஜெகமாலும் …இளையபெருமாள்Select
116 MP3/M2608.mp3A070கமுகு பலாவும் வாழையும் நெல்லும் …..இளையபெருமாள்Select
117 MP3/M2603.mp3A070அன்பு மனக் கோயிலிலே அய்யா உன்னை….இளையபெருமாள்Select
118 MP3/M2601.mp3A070பழனிமலை மேலே, ஓர் அழகுச் சித்திரம் !இளையபெருமாள்Select
119 MP3/M1321.mp3A041ஆதிமூல முருகா, முருகா ஆண்டியான முருகா ….லெ. சக்திகுமார்Select
120 MP3/M1320.mp3A041சினத்தவர் முடிக்கும் பகைத்தவர் குடிக்கும் ….லெ. சக்திகுமார்Select
121 MP3/M1319.mp3A041முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை ….லெ. சக்திகுமார்Select
122 MP3/M2501.mp3A046கந்தவேலை வணங்குவிக்னேஷ் முத்தையாSelect
123 MP3/M2401.mp3A069மண்ணாதி பூதமொடு விண்ணாதி அண்டம் நீமீனாக்ஷி ஆச்சிSelect
124 MP3/M1318.mp3A041சிந்தூரம், குங்குமம், செவ்வானம், அவ்வானம்…..லெ. சக்திகுமார்Select
125 MP3/M0606.mp3A054பச்சை மயில் வாகனனேகணேஷ். LSelect
126 MP3/M0227.mp3A044மண்ணாதி பூதமொடு விண்ணாதி அண்டம் நீஅருண் வீரப்பாSelect
127 MP3/M0713.mp3A016அள்ளி முடிச்ச கொண்டையப்பா ….ஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
128 MP3/M0712.mp3A016வாவா முருகா வடிவேலா ..ஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
129 MP3/M0711.mp3A016திங்கள் கிழமை உன்னத் தேடிஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
130 MP3/M0710.mp3A016சிங்கப்பூரில் தெண்டபாணி சிரித்து நிற்கிறார்ஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
131 MP3/M0709.mp3A016பண்டாரமாம் பண்டாரம்ஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
132 MP3/M0708.mp3A016பழநி ஆண்டவர் பவனி வருகிறார் தங்கத்தேரினிலேஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
133 MP3/M0707.mp3A016மங்களத்து நாயகனே மண்ணாளும்…..ஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
134 MP3/M0706.mp3A016காக்கும் தெய்வமே-எங்கள் கருப்ப தெய்வமேஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
135 MP3/M0705.mp3A016அலங்கார மண்டபத்தில் மணியோசை கேட்குது ஆனந்தம் ஆனந்தமேஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
136 MP3/M0704.mp3A016ஆறுபடை வீடழகா முருகா ஆனந்தனே மால்முருகா ….ஏ.ஆர்.சுப்பையாSelect
137 MP3/M4205.MP3A086கமுகு பலாவும் வாழையும் நெல்லும் …..வள்ளியம்மைSelect
   
   
பார்வையாளர் எண்: